24/7

Lääketieteellinen päivystyksemme on tarkoitettu matkasairastumisia hoitaville organisaatioille ja ulkomailla sairastuneille tai loukkaantuneille matkailijoille.

Oikeiden hoito- ja toimintaohjeiden saaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on paras ratkaisu, niin potilaan hoidon kuin kustannustehokkudenkin kannalta. Näin voidaan välttyä aiheettomilta paluumatkojen peruuntumisilta, tarpeettomilta erityisjärjestelyiltä ja hoitokäynneiltä. Vakavammissa sairaustapauksissa potilas pyritään ohjaamaan heti alkuvaiheessa hyvään hoitoon, jolloin epäasianmukaisesta hoidosta aiheutuvia kuluja ei pääse syntymään.