24/7 Lääketieteellinen päivystys

Konsultaatiot

"Lääkäri kipsasi murtuneen käteni ja sanoi, että voin palata kotimaahan suunniteltusti, mutta tarvitsen business-paikan."

"Kävin vatsakivun takia lääkärissä ja sain omasta mielestäni ihan outoja lääkkeitä, joita en uskalla ilman toista mielipidettä ottaa. Onko täällä lähellä luotettavan lääkärin vastaanottoa?"

Oikeiden hoito- ja toimintaohjeiden saaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on paras ratkaisu, niin potilaan hoidon kuin kustannustehokkudenkin kannalta. Näin voidaan välttyä aiheettomilta paluumatkojen peruuntumisilta, tarpeettomilta erityisjärjestelyiltä ja hoitokäynneiltä. Vakavammissa sairaustapauksissa potilas pyritään ohjaamaan heti alkuvaiheessa hyvään hoitoon, jolloin epäasianmukaisesta hoidosta aiheutuvia kuluja ei pääse syntymään.

Ilmailu

Lentokonsultaatiopalvelumme on tarkoitettu tukemaan lentohenkilökuntaa mikäli lennon aikana matkustaja tai lentohenkilöstöön kuuluva sairastuu, loukkaantuu tai tarvitsee muita lääketieteellisiä neuvoja tai apua.

Lentokonsultaatioiden aiheet vaihtelevat arkipäiväisistä ongelmista henkeä uhkaaviin tilanteisiin. Kysymys saattaa olla esimerkiksi lääkkeen tai hoito-ohjeiden antamisesta, kun matkustaja on saanut pahoinvointikohtauksen. Konsultaation syy voi olla myös äkillinen rintakipu, hengitysvaikeus tai jopa elvytystilanne. Otamme tarvittaessa kantaa myös siihen, tarvitaanko lääketieellistä välilaskua.

Konsultaatioihin vastaavat lääkärimme tuntevat lentokoneen olosuhteet ja miten potilasta voidaan hoitaa koneen rajoitetuissa tiloissa koneessa olevilla hoitovälineillä ja lääkkeille, koska he tekevät myös itse potilassiirtoja.