Toteuttamiamme koulutuskokonaisuuksia

Muutamia toteuttamiemme koulutuksia:

  • 2015 olemme toteuttaneet kaksi ERC:n ALS kurssia. Osallistujina akuutti- ja ensihoidon piirissä työskenteleviä lääkäreitä ja hoitajia.
  • Kevät 2014: Sairaalan osastoille toteutetut koulutukset hätäensiavusta ja elvytyksestä. Sis. luennot ja käytännön harjoitteet. Osallistujia 10-15 / ryhmä ja osallistujat pääosin psyk.sairaanhoitajia ja lääkäreitä.
  • Tammikuu 2014: Pienryhmäkoulutus elvytyksesta kaikkiaan neljässä eri pienryhmässä. Osallistujia useita satoja ja osallistujat pääosin lääkäreitä.
  • Syksy 2013 Helsinki: Toteutimme elvytys ja hätäensipuakoulutuksen (PPE+D) sekä terveydenhuollon välineistöön, hengitystien hallintaan ja hoitotason ambulanssiin liittyvän koulutuksen. Osallistujina 130 vastavalmistunutta lääkäriä. EMAn kouluttajia järjestämiseen osallistui 12.
  • Syksy 2013 Tarto: Neljän tunnin koulutus aiheena hätäensipu ja hätätilanteet. Osallistujia 20, pääosin lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.
  • Useita kertoja toteutettu koulutus: Laivalla tapahtuvat hätätilanteet. Käytännönläheinen koulutus laivayhtiön kapteeneille ja lääkintäperämiehille. Aiheina mm. haavan ompelu, lääkkeen antaminen ihon alle tai lihakseen ja laskimokanyylin asettaminen.

Jos haluat kuulla lisää koulutustarjonnastamme OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ !